PRAVIDLA, PROPOZICE

Soutěže zařazené do programu RODM pro kategorie základních a středních škol probíhají podle řádů a závazných předpisů (propozice, pravidla, rozhodování, měření a podoba výsledků) schválených střešními sportovními svazy.

Disciplíny  zařazené do programu RODM pro kategorii mateřských škol probíhají podle pravidel dohodnutých na setkání ředitelek mateřských škol a organizátorů zabezpečujících soutěže této kategorie.

Pořadatel RODM si vyhrazuje právo v případě mimořádných situací propozice a směrnice změnit či upravit. Veškerá změny či úpravy musí být činěny tak, aby nedošlo k narušení regulérnosti soutěží.

ZPŮSOB VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ

Hodnocení zúčastněných škol je neoficiální a řídí se počtem získaných bodů za jednotlivá umístění sportovců v individuálních soutěžích a soutěžích družstvech příslušných škol podle následující tabulky.

Hodnocení soutěží škol:

Umístění v soutěži

1. místo 6 bodů
2. místo 5 bodů
3. místo 4 body
4. místo 3 body
5. místo 2 body
6. místo 1 bod

Školy budou hodnoceny samostatně podle jednotlivých kategorií, tj. zvlášť mateřské školy, základní školy I. stupeň, základní školy II. stupeň a střední školy.

Ocenění účastníků RODM

Individuální soutěže:
První tři v jednotlivých kategoriích a disciplínách obdrží diplom, medaili a cenu.
Kolektivní soutěže:
Každý člen družstva umístěného na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom a družstvo obdrží společnou cenu.
Soutěž škol:
První tři školy v každé kategorii obdrží pohár a diplom.

Předání cen vítězům

Medaile, diplomy a věcné ceny budou vítězům jednotlivých disciplín podle určených kategorií předány bezprostředně po ukončení jednotlivých soutěží přímo na sportovištích.

Vyhodnocení nejúspěšnějších škol proběhne v rámci slavnostního ceremoniálu k ukončení RODM.