1-mala-kopana-roznovska-olympiada-deti-a-mladeze-2016

Kategorie:

základní školy I. stupeň (2. – 5. třída)

Zúčastněné třídy:

2.- 5. třída

Termín: 

pátek 15. června 2018

Začátek:

7:45 hod.

Systém turnaje:

4 skupiny, vítězové skupin hrají o 1.- 4. místo, druzí ve skupinách hrají o 5.-8 místo).
Změna systému turnaje vyhrazena dle počtu přihlášených družstev.
Každé družstvo má 7 hráčů (6+1) + 3 náhradníci

O umístění v turnaji rozhoduje:

1. vyšší celkový počet získaných bodů
2. vyšší počet bodů získaných ve vzájemném utkání
3. lepší celkový rozdíl skóre
4. větší počet vstřelených branek
5. los

Rozlosování do skupin:

– podle počtu přihlášených družstev provádí ředitel soutěže
– rozlosování bude zveřejněno na webových stránkách olympiády

Počet účastníků:

každé družstvo má 7 hráčů (6+1) + 3 náhradníci

2-mala-kopana-roznovska-olympiada-deti-a-mladeze-2016

Pravidla:

hraje se podle pravidel ČMFS pro minifotbal a tohoto rozpisu

Hrací plocha:

polovina normální hrací plochy. Pokutové území 12m od brankové čáry a 12 m od brankových tyčí. Branky mají rozměr 2×5 m.

Počet hráčů:

Družstvo tvoří 10 hráčů. Vlastní hry se však zúčastňuje 7 hráčů, přičemž jeden z nich musí být brankář. Minimální počet hráčů je 5. Klesne-li počet hráčů pod 5, nelze v utkání pokračovat. Střídání je libovolné. Hřiště nejprve opustí střídaný hráč a teprve poté smí na hrací plochu vstoupit náhradník. Střídání se provádí z vymezeného prostoru podél brankových tyčí normálních branek, kde jsou také umístěny lavičky náhradníků.

Doba hry:

1×12 minut

Míč ve hře a ze hry:

Je-li míč ze hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to buď výhozem, nebo výkopem z ruky. Kroky brankáře v pokutovém území se nepočítají. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře již jen nohou. Při uvádění míče do hry brankářem musí být hráči soupeře mimo pokutové území.

Ofsajd:

Pravidlo o ofsajdu zde neplatí.

Vhazování:

Platí ustanovení pravidla 15 Pravidel fotbalu.

Kop od branky:

Při uvádění míče do hry brankařem musí být všichni hráči soupeře mimo pokutové území. “Kop od branky” se provádí tak, že brankář ze svého pokutového území uvede míč do hry buď vyhozením míče rukou, nebo výkopem míče z ruky. Kroky brankáře v pokutovém území se nepočítají. Jakmile míč položí brankář na zem, smí ve hře pokračovat již jen nohou. V utkání lze použít zpětnou přihrávku brankáři, tj. malou domů. Brankář při “malé domů” smí uchopit míč do rukou.

Další podmínky:

Každé družstvo  má  sadu  jednotných dresů + odlišný pro brankáře

Vyhodnocení:

sestavuje se pořadí podle dosažených výsledků jednotlivých sportovních týmů ZŠ, do soutěže olympijských týmů za jednotlivé ZŠ se započítává výkon 6-ti nejlepších družstev

Ceny: 

první tři olympijské týmy ZŠ obdrží společnou cenu, diplom a každý  člen oceněného družstva obdrží olympijskou medaili

Přihlášky:

jsou součástí celkové soupisky olympijského týmu za školu, kterou škola zašle do 31.5.2018 na adresu ivana.mikulenkova@roznov.cz

Ředitel soutěže:

Pavel Drozd, mobil: 608 662 766

stadion-fc-roznov

Místo konání:

hřiště FC Rožnov p. R, Pod Strání, Rožnov pod Radhoštěm, travnatá plocha a plocha s umělou travou III. generace