VIII. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže
14. – 15. červen 2018

VIII. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže – sportovní hry škol bez hranic.

Projekt Rožnovských olympiád dětí a mládeže je součástí dlouhodobějšího záměru města na podporu volnočasových sportovních zájmových aktivit dětí a mládeže, které by měly přispívat ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže a působit tak preventivně proti negativním jevům vyskytujícím se v současnosti u mladé generace jako jsou kouření, požívání alkoholu, drog a ostatních návykových látek, šikana, včetně kyberšikany a další, a přispívat tak ke snížení kriminality u tohoto segmentu populace.

Předpokládáme, že v rámci VIII. ročníku se sportovních soutěží Rožnovské olympiády dětí a mládeže kromě škol rožnovského regionu zúčastní i školy z našich partnerských měst Považská Bystrica, Śrem a Körmend. Od IV. ročníku je Rožnovská olympiáda dětí a mládeže koncipovaná jako soutěž škol, kdy po vzoru “velkých světových olympiád” budou jednotlivé školy reprezentovat vybrané olympijské týmy složené z nejlepších sportovců z každé školy v jednotlivých kategoriích.

Důležitým cílem VIII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže  je také v roce konání XXXI. letních olyympijských her v Rio de Janeiro, připomenout mladší generaci ideály starověkých sportovních her konaných od roku 776 př.n.l. do roku 393 n.l. v řecké Olympii. Zejména pak myšlenku harmonického rozvoje těla a ducha a připomenout i úsilí významných občanů z řady evropských zemí v čele s Pierrem de Coubertinem, Guthem Jarkovským a dalších o obnovu myšlenky konání mezinárodních olympijských her na konci 19. století. VIII. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže považujeme proto za významný prostředek propagace a osvojení ideálů, myšlenek a hodnot olympijského hnutí jako jsou spravedlivé sportovní zápolení, humanismus, tolerance, příslušnost ke kolektivu, fair-play, uznávání soupeře a další.

V době klesající tělesné zdatnosti mládeže chceme také do sportovní zájmové činnosti zapojit co nejvíce dětí a žáků škol rožnovského regionu a to i děti a žáky, kteří pravidelně nesportují.
Do této významné sportovní a společenské akce pro děti a mládež z rožnovského regionu, z partnerských měst Považské Bystrice, Śrem  a Körment, se v rámci vlastních olympijských soutěží zapojí více než 1200 mladých sportovců.

Organizace

Na organizaci a přípravě VIII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže se podílí Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, město Rožnov pod Radhoštěm, TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek a další školy a organizace. Celkově bude tuto akci náročnou zejména na organizaci a logistiku zabezpečovat na 120 organizátorů, pořadatelů a rozhodčích. Průběžné a konečné zpracování výsledků bude prováděno výpočetním střediskem, které zabezpečí Středisko volného času a TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek.

Vlastní sportovní soutěže VIII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže proběhnou na následujících sportovištích:
– Atletické hřiště D. Zátopkové, Letenská ulice- atletika
– Krytý bazén Rožnov – plavání
– sportovní komplex Pod Strání TJ Rožnov p. R., FC Rožnov – olympiáda mateřských škol, malá kopaná
– víceúčelová správní hala Synot Tip Hall – vybíjená
– tělocvična Střední školy zemědělské a přírodovědné – basketbal
– tělocvična ZŠ Pod Skalkou – basketbal
– sportovní hala SŠIEaŘ – malá házená

Projekt Rožnovských olympiád dětí a mládeže je součástí regionálních her Olympiád dětí a mládeže Českého olympijského výboru, vychází proto z úzké spolupráce s Českým olympijským výborem, Českým klubem olympioniků a Českou Olympijskou a.s. a respektuje pravidla a principy vydaná Českým olympijským výborem pro pořádání Olympiád dětí a mládeže. Z tohoto důvodu mohou být při Rožnovských olympiádách dětí a mládeže použity oficiální olympijská loga a symboly jako olympijská hymna, olympijské kruhy, olympijská vlajka, olympijský oheň a další. Jsme velice hrdi, že na regionální úrovni jsou v rámci České republiky Rožnovské olympiády pravidelně hodnoceny jako největší akce v rámci regionálních her Olympiád dětí a mládeže konaných pod záštitou Českého olympijského výboru a počtem zúčastněných sportovců se přibližují i k celorepublikovým olympiádám dětí a mládeže.

Předcházejících Rožnovských olympiád dětí a mládeže se pravidelně účastnili jako čestní hosté významní členové Českého klubu olympioniků – medailisté předchozích olympiád jako byly například legendy českého sportu – Dana Zátopková, Jiří Raška, bratři Svojanovští, a řada dalších, kteří významně přispěli ke zpopularizování sportu mezi mladou generací rožnovského regionu. I pro letošní rok je rozjednána účast celé řady významných osobností českého sportu, které by mohly kladně ovlivnit životní styl a přivést ke sportu další část nastupující mladé populace rožnovského regionu.

VIII. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže by se nemohla uskutečnit bez rozhodujícího finančního příspěvku od města Rožnov pod Radhoštěm.

Součástí “oficiálních” sportovních soutěží VIII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže bude i doprovodný společenský program určený zejména pro žáky základních škol, kteří se přímo nezúčastní vlastních soutěží olympiády dětí a mládeže, ale zároveň je také koncipován pro rožnovskou veřejnost. I tento doprovodný program je zaměřen především na propagaci sportu a olympijského hnutí.